FR | NL

WETECHCARE BELGIË

Digitale inclusie in België versnellen

 

In 2018 riep de Koning Boudewijnstichting digitale inclusie uit tot prioritair aandachtspunt in de strijd tegen de armoede in België. Vervolgens ging ze op zoek naar doeltreffende oplossingen in de buurlanden. Uit dat eerste contact is de vzw WeTechCare België ontstaan.

WeTechCare Belgie
WeTechCare team belgium

In België heeft één derde van de gezinnen met een laag inkomen nog steeds geen internetverbinding thuis. Tellen we alles op, dan zien we dat 46 % van de Belgen niet meekan met de snelle digitalisering van de maatschappij.

WeTechCare werd met de steun van de Koning Boudewijnstichting opgericht in 2019 en heeft sindsdien samenwerkingen afgesloten met grote partners zoals de stichting 4Wings en de start-up itsme ®. De pedagogische tools, opleidingen en sensibiliseringscampagnes van WeTechCare blijken waardevolle tools die digitale inclusie in België in een ongeziene stroomversnelling hebben gebracht.

ONZE AMBITIE

Digitale begeleiding voor iedereen toegankelijk maken

✅  Sensibilisering

Updates, nieuwsbrief, evenementen, lezingen, conferenties: we zetten digitale inclusie op de kaart in België, zodat iedereen zin krijgt om er zijn schouders onder te zetten !

✅ Onze pedagogische aanpak

Leuke filmpjes, quizzen, simulaties waar alles stap voor stap wordt uitgelegd, leidraden en samenvattingen: wij maken opleidingspakketten op maat van digitaal kwetsbare personen, zodat zij gebruik kunnen maken van essentiële digitale diensten.

✅  Opleiding en consultancy

Iemands digitale niveau inschatten en personen oriënteren en begeleiden naar digitale zelfstandigheid met 123Digit : met onze opleidingen kunnen digitale hulpverleners sneller en beter inspelen op de behoeften van hun doelgroep.

Verrijk je digitale begeleiding

123Digit, het leuke, intuïtieve en gratis platform

Onze projecten

WeTechCare België coördineert het grensoverschrijdende Interreg-project Cross & Le@rn. Met dat project willen we een grensoverschrijdende gemeenschap van 1.000 digitale begeleiders en 22.500 eindgebruikers bereiken over een periode van twee jaar. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met Technofutur Tic, Emmaüs Connect en District09.

Het project E-inclusion for Belgium heeft als doel de gemeenschap van digitale zorgverleners in België uit te breiden, de ondersteuning van kwetsbare bevolkingsgroepen te intensiveren en hen te begeleiden naar digitale autonomie. De kern van onze strategie is ons 123digit.be platform, dat al een gemeenschap van 9.000 geregistreerde zorgverleners heeft.

Het project « Het publiek ondersteunen met goede digitale deals » van de Federale Overheidsdienst Economie, met financiële steun van Europa, wil de digitale kloof in België verkleinen en de verschillende manieren waarop mensen online koopkracht kunnen verwerven onder de aandacht brengen dankzij een ambitieus project!

WeTechCare, winnaar van de projectoproep « Low Emission Mobility – Inclusive Carsharing », uitgeschreven door de Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst Leefmilieu en financieel ondersteund door de Minister van Leefmilieu en Mobiliteit en door zijn partner Autodelen.net, wil zijn doelpubliek informeren over de vele voordelen van autodelen en hen ondersteunen bij hun eerste gebruik dankzij een ambitieus project: 123 autodelen 4 BXL!

2023 jaarverslag

Ontdek WeTechCare België’s jaar verslag van 2023

Onze partners

NIEUWSBRIEF

Abonneer je op de nieuwsbrief van WeTechCare België !

Eén keer per maand ontvang je al onze nieuwtjes in België

Contacteer ons vandaag nog

En werk samen met ons aan een wereld waar digitale toepassingen voor iedereen een hefboom zijn voor autonomie en inclusie