FR | NL

HET PROGRAMMA CROSS & LE@RN

Een Franco-Belgische samenwerking om digitale exclusie de wereld uit te helpen

Het Interreg-project Cross & Le@rn is een samenwerking van verschillende organisaties in Frankrijk en België met eenzelfde missie: digitale begeleiders opleiden, zodat zij op hun beurt digitaal kwetsbare groepen kunnen begeleiden.

Les partenaires du projet Cross & Le@rn – Mars 2022

De Koning Boudewijnstichting schrijft in zijn Barometer digitale inclusie dat 40 % van de Belgische bevolking kwetsbaar is voor de snelle digitalisering van de maatschappij. Kijken we dan naar wie het meeste uit de digitale boot dreigt te vallen, dan merken we dat het om de meest kwetsbare groepen gaat: personen met een laag inkomen, laaggeschoolden, vrouwen tussen 55 en 74 jaar en werkzoekenden.

In Frankrijk zijn 13 miljoen mensen, ofwel 17 % van de maatschappij, ‘digitaal ongeletterd’. Ook daar zijn het de meest kwetsbare groepen die getroffen worden door digitale exclusie, zoals ouderen, laaggeschoolden en mensen uit de overzeese gebieden.

Met het Interreg-project Cross&Le@rn willen we een grensoverschrijdende gemeenschap van 1.000 digitale begeleiders opleiden en ongeveer 22.500 eindgebruikers bereiken over een periode van twee jaar. Het werkgebied omvat Hauts-de-France in Frankrijk, West-Vlaanderen en een deel van Oost-Vlaanderen in Vlaanderen en Henegouwen, Namen en Luxemburg in Wallonië.

 

opgeleide digitale begeleiders

begeleidingssessies

jaar actie: van 1 juli 2020 tot 30 juni 2022

De tools voor digitale begeleiders

Twee didactische platformen

Om digitale begeleiders te ondersteunen bij hun begeleidingspraktijk, hebben we twee digitale platformen ontwikkeld : Les Bons Clics en 1,2,3 digit. Via deze platformen kunnen begeleiders het niveau van hun doelgroepen inschatten, workshops in groep organiseren, individuele begeleiding aanbieden en een waaier aan didactische leermiddelen gebruiken om digitaal kwetsbare mensen te helpen.

Regelmatige workshops

Om ervoor te zorgen dat digitale begeleiders en organisaties in het werkveld hun doelgroepen kunnen begeleiden, hebben we voor iedereen workshops van drie uur ontwikkeld, gevolgd door een coachingsessie van één uur. Deze workshops zijn ook het ideale moment voor begeleiders om tips en ervaringen uit te wisselen.
👉  Ontdek onze Franstalige opleidingen
👉  Ontdek onze Nederlandstalige opleidingen

 

De projectpartners

Technofutur TIC coördineert en beheert de OCR’s in Wallonië. Een Openbare Computerruimte (OCR) is een buurtvoorziening waar iedereen gebruik kan maken van computerapparatuur en een internetverbinding. OCR’s maken digitale toepassingen toegankelijk en iedereen kan er op een leuke, duurzame manier in groep leren werken met computers, internet en digitale toepassingen. Er zijn momenteel meer dan 160 OCR’s !

District09, de ICT-partner van stad Gent, ijvert voor een digitaal inclusieve stad. Dat doet ze via haar programma Digitaal.Talent@Gent, dat de kansen die technologie biedt binnen handbereik van alle inwoners van Gent moet brengen. District09 werkt samen met overheidsinstellingen, organisaties, bedrijven en burgers. Hun transversale e-inclusieprogramma werkt als een echte hefboom en is baanbrekend op het vlak van digitale inclusie in Vlaanderen

Emmaüs Connect zet zich in voor meer digitale inclusie voor kwetsbare bevolkingsgroepen. De organisatie wil van de nieuwe technologieën een echte hefboom voor maatschappelijke integratie maken. De drie pijlers waarrond Emmaüs Connect werkt, zijn :
– De digitale vaardigheden meten
– Tegen een lage prijs toegang geven tot digitale tools
– Digitale basisvaardigheden aanleren

WeTechCare versnelt digitale inclusie in Frankrijk en in België. De organisatie ontwikkelt leerplatformen (Les Bons Clics in Frankrijk en 1,2,3 DiGiT in België) met een grote toegevoegde waarde voor kwetsbare groepen en hun begeleiders, en begeleidt structuren en regionale overheden in het opbouwen van een netwerk dat digitale inclusie bevordert.

 

 

Contacteer ons vandaag nog

En werk samen met ons aan een wereld waar digitale toepassingen voor iedereen een hefboom zijn voor autonomie en inclusie

WeTechNews

Inscrivez-vous à notre newsletter !

Suivez-nous

Nous sommes sur les réseaux sociaux :