FR | NL

Het 123 carsharing 4 Bxl project :

Is autodelen echt zo ingewikkeld?

De digitalisering van onze samenleving neemt toe, en dat geldt ook voor carsharing! De toegang tot en het inzicht in digitale middelen is essentieel om individuen en gemeenschappen volledig te laten deelnemen aan de samenleving. In Brussel loopt 37% van de bevolking echter het risico op een digitale kloof. Dit kan het voor de meest kwetsbare leden van de samenleving moeilijker maken om toegang te krijgen tot de vele voordelen van Carsharing. Digitale inclusie is een dringende en enorme uitdaging voor het bevorderen van gelijkheid, participatie en economische groei in de samenleving.

Om deze uitdaging aan te gaan, zet WeTechCare vzw, winnaar van de projectoproep « Lage emissie mobiliteit – inclusief autodelen » van de Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst Leefmilieu Brussel en financieel ondersteund door de Minister van Leefmilieu en Mobiliteit en door zijn partner Autodelen.net, zich in om zijn doelpubliek te informeren over de vele voordelen van autodelen en hen te ondersteunen bij hun eerste gebruik dankzij een ambitieus project: 123 autodelen 4 BXL!

Onze doelstelling

Maak autodelen in Brussel toegankelijker voor iedereen door de obstakels in verband met de digitale kloof te overwinnen dankzij ons 123Digit-platform!

Ontdek 123Digit

Doelstellingen van het 123 carsharing 4 BXL project

🤝

Oprichting van een adviescommissie van frontlijnspelers

🚗

Een proefproject in de Brusselse regio om tegemoet te komen aan de behoeften van mensen die kwetsbaar zijn of ver van de digitale wereld afstaan op het vlak van alternatieve mobiliteit.

📚

Training ondersteunende professionals en vrijwilligers.

🚀

Creëer educatieve content over autodelen via ons 123Digit platform

Onze activiteiten

Verken ons platform waar onze webinars, trainingen en conferenties worden uitgezonden

De projectspelers

Leefmilieu Brussel is het gewestelijk agentschap voor milieubescherming in Brussel. Het agentschap voert beleidslijnen en acties uit om de kwaliteit van de lucht, het water en de groene ruimten te vrijwaren en om duurzaam energie- en afvalbeheer te promoten. Ze werken samen met gewestelijke overheden, lokale belanghebbenden, bedrijven en het maatschappelijk middenveld om duurzame en veerkrachtige stedelijke ontwikkeling te promoten.

Brussel Mobiliteit is verantwoordelijk voor het beheer en de coördinatie van het transport en de mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hun belangrijkste missie is te zorgen voor een efficiënt, veilig en duurzaam vervoersnetwerk voor de inwoners en bezoekers van de stad. Mobiel Brussel werkt nauw samen met andere overheden en partners om de stedelijke mobiliteit voortdurend te verbeteren en de negatieve impact op het milieu te verminderen.

WeTechCare is in België een belangrijke speler geworden in het versnellen van digitale inclusie. De vereniging ontwikkelt 123Digit, een gratis leerplatform met hoge toegevoegde waarde voor kwetsbare groepen en hun verzorgers. WeTechCare ondersteunt overheidsdiensten, dienstverleners en andere organisaties bij het uitbouwen van netwerken voor digitale inclusie.

Autodelen.net is een VZW die autodelen en gedeelde mobiliteit in Vlaanderen en België wil versterken. Ze focussen op vier pijlers: netwerking, sensibilisering en informatie, beleidsbeïnvloeding en onderzoek, en innovatie en experimenten. Ze werken samen met verschillende stakeholders om de voordelen van gedeelde mobiliteit te maximaliseren. Ze streven er ook naar om hun activiteiten inclusief te maken zodat ze een breed scala aan groepen en situaties bereiken.

Contacteer ons vandaag nog

En werk samen met ons aan een wereld waar digitale toepassingen voor iedereen een hefboom zijn voor autonomie en inclusie