FR | NL

Tips om online geld te besparen

Het project « Tips om online geld te besparen »:

De digitalisering van onze samenleving neemt toe! De toegang tot en het begrip van digitale middelen zijn essentieel om individuen en gemeenschappen ten volle te laten deelnemen aan de samenleving. In België loopt echter bijna de helft van de bevolking – 46% – het risico op digitale achterstand of zelfs uitsluiting. Dit is een paradox van grote sociale onrechtvaardigheid: de mensen die deze vooruitgang in koopkracht het hardst nodig hebben, maken er het minst gebruik van. Digitale inclusie is een dringende en enorme uitdaging voor het bevorderen van gelijkheid, participatie en economische groei in de samenleving.

Om deze uitdaging aan te gaan, wil de vzw WeTechCare, laureaat van de projectoproep « Accompagner les publics sur les bons plans numériques » van de Federale Overheidsdienst Economie, de digitale kloof in België verkleinen en de verschillende manieren om online koopkracht te verwerven in de kijker zetten via een ambitieus project: Tips om online geld te besparen!

Onze missie

Mensen die niet digitaal onderlegd zijn bewust maken van de mogelijkheden om koopkracht te verwerven via digitale technologie!

Doelstellingen van het project « Het publiek ondersteunen met goede digitale tips »

Digitale begeleiders gesensibiliseerd in België

⚙️

Ontwikkelen van extra tools over het thema « Online bankieren en winkelen ».

📰

Publicatie van media-artikelen op ons 123Digit platform

Cursisten met digitale basisvaardigheden bereiken

📈

Organisatie van thematische webinars over financiële onderwerpen

Onze activiteiten

Verken ons platform waar onze webinars, trainingen en conferenties worden uitgezonden.

De projectdeelnemers

WeTechCare is in België een belangrijke speler geworden in het versnellen van digitale inclusie. De vereniging ontwikkelt 123Digit, een gratis leerplatform met hoge toegevoegde waarde voor kwetsbare groepen en hun begeleiders. WeTechCare ondersteunt overheidsdiensten, dienstverleners en andere organisaties bij het uitbouwen van netwerken voor digitale inclusie.

De FOD Economie (Federale Overheidsdienst Economie) is de Belgische overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het reguleren van de economie van het land. Het houdt toezicht op het economisch beleid, beschermt consumenten, beheert economische statistieken en reguleert bedrijven en markten om de groei en het welzijn van de burgers te bevorderen. Het speelt een sleutelrol in het bevorderen van buitenlandse handel en investeringen, en het beheren van normen en certificeringen.

Contacteer ons vandaag nog

En werk samen met ons aan een wereld waar digitale toepassingen voor iedereen een hefboom zijn voor autonomie en inclusie